Loginป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์

ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 

บุคคลที่ Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 900
Content : 714
เว็บลิงก์ : 1
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 455686
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะตอบแบบสอบถาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 02:52 น.

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ตอบแบบสอบถาม (E - Survey) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ

- รถโดยสารสาธารณะ หมวด 2 (เส้นทางการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทาง
เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดในส่วนภูมิภาค) http://goo.gl/forms/5SZR4AHMhv

 

- รถโดยสารสาธารณะ หมวด 3 (เส้นทางการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทาง
ระหว่างจังหวัดหรือคาบเกี่ยวระหว่างเขตจังหวัดในสวนภูมิภาค) http://goo.gl/forms/9iYqj6bKwO

- รถโดยสารสาธารณะ หมวด 1 (เส้นทางภายในเขตเทศบาล สุขาภิบาลเมืองในส่วนภูมิภาค
มีลักษณะเส้นทางผ่านถนนสายหลักที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่นรวมทั้งสถานที่สําคัญ ๆ เช่น
โรงเรียน,โรงพยาบาล,ตลาด,สถานีขนส่งผู้โดยสาร,สถานที่ราชการ เป็นต้น) http://goo.gl/forms/zACycqeb90

- รถโดยสารสาธารณะ หมวด 4 (เส้นทางรถโดยสารภายในเขตจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการ
เดินทางของประชาชนในเขตชุมชนต่าง ๆ คือ หมู่บ้าน,อําเภอและเมือง) http://goo.gl/forms/unkg3rOAHo

- รถแท็กซี่มิเตอร์ http://goo.gl/forms/XSwA2WsdZD

- รถจักรยานยนต์สาธารณะ http://goo.gl/forms/fCJmmlsXx9

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 02:58 น.
 
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ใช้บริการรถสาธารณะ โดยกำหนดให้รถทุกคันต้องติดตั้ง GPS PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 04:39 น.

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

สร้างความมั่นใจผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ใช้บริการรถสาธารณะ

โดยกำหนดให้รถทุกคันต้องติดตั้ง

GPS

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 01:25 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 44